تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری

اطلاعیه مهم و فوری

لطفا درخواست های خود برای حضور در سالن خلیج فارس در نمایشگاه ایران پلاست 1400 را تا پایان امروز ارسال فرمایند

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print