تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری

رونمایی از سند چشم انداز صنعت مستربچ و کامپاند

هم زمان با ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری، از سند چشم انداز و مطالعه راهبردی صنعت مستربچ و کامپاند ایران رونمایی خواهد شد.

هم زمان با ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری، از سند چشم انداز و مطالعه راهبردی صنعت مستربچ و کامپاند ایران رونمایی خواهد شد. این پروژه معظم با همکاری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و اتاق بازرگانی ایران آماده شده است. آقای دکتر عادلی مجری پروژه با همکاری اعضای هیات مدیره و یک تیم حرفه ای، طی ماه ها مطالعه و بررسی چالش های ریز و درشت این صنعت، سندی تهیه کرده اند که مسیر توسعه صنعت مستربچ و کامپاند را ترسیم نموده و راهنمایی قابل اتکا برای تولیدکنندگان و اهالی این صنعت خواهد بود.

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print