تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری

سال نو میلادی مبارک

سالی سراسر سلامتی، شادی و موفقیت برای تمامی دست در کاران و فعالان صنایع پلیمر و پتروشیمی ایران آرزومندیم.

فرارسیدن سال جدید میلادی مبارک باد!
سالی سراسر سلامتی، شادی و موفقیت برای تمامی دست در کاران و فعالان صنایع پلیمر و پتروشیمی ایران آرزومندیم.

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print