تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری

سخنرانان کلیدی ششمین کنفرانس

سخنرانان کلیدی ششمین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری معرفی شدند.

سخنرانان کلیدی ششمین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری معرفی شدند.

آقای مهندس محتشمی پور، معاونت معادن و فراوری مواد وزارت صنعت معدن تجارت
آقای مهندس صفدری، سرپرست دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت معدن تجارت

آقای دکتر ستاری، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
آقای دکتر متقی، رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی
آقای دکتر جهرمی، معاونت نظارت و عملیات بورس کالا
به همراه آقایان دکتر زاهد احمدی، دکتر باقری، دکتر محسن معصومی، دکتر میلاد مهرانپور، دکتر هاشمی مطلق، مهندس میربلوک و آقای دکتر محمود معصومی

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print