تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری

صنایع تکمیلی پتروشیمی در ششمین کنفرانس

ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری در بخش های متنوع و جذاب از سخنرانی های علمی، تخصصی و فنی، پنل های پرسش و پاسخ، گزارش های آماری تا کارگاه های آموزشی برای مخاطبان و علاقمندان صنعت مستربچ و کامپاند ایران تدارک دیده شده است.

ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری در بخش های متنوع و جذاب از سخنرانی های علمی، تخصصی و فنی، پنل های پرسش و پاسخ، گزارش های آماری تا کارگاه های آموزشی برای مخاطبان و علاقمندان صنعت مستربچ و کامپاند ایران تدارک دیده شده است.

بخش صنایع تکمیلی پتروشیمی در ششمین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری با سخنرانی دکتر باقری، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، دکتر کاظمی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، دکتر علیخانی، قائم مقام مدیرعامل بسپار شیمی سپیدان و دکتر فرشیدفر، قائم مقام توسعه گروه پژوهش صنعت مدرن برگزار خواهد شد.

ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری
۲۵ و ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰
هتل المپیک تهران

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print