تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری

پانزدهمین ایران پلاست

از غرفه انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در سالن خلیج فارس غرفه 906 دیدن فرمایید. 

از غرفه انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در سالن خلیج فارس غرفه 906 دیدن فرمایید.

حضور یکپارچه صنعت مستربچ و کامپاند ایران در سالن خلیج فارس
از دست آوردهای صنعت مستربچ و کامپاند ایران در سالن خلیج فارس دیدن فرمایید.
18 تا 21 بهمن ماه 1400
از ساعت 8 صبح الی 15

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print