تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری

بازرگانی رنگچی شیمی

اسپانسر طلایی ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری