تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری

فراپلیمر شریف

اسپانسر طلایی ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری