تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری
Search
Close this search box.

انتخاب هیات مدیره و بازرس تعاونی

نخستین جلسه هیات مدیره تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران برگزار شد.

نخستین جلسه هیات مدیره تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران برگزار شد. این جلسه با حضور 20 شرکت عضو تعاونی که از طریق فراخوان انجمن برای حضور در تعاونی ابراز تمایل نموده و مدارک خود را برای عضویت در تعاونی ارسال نمودند، برگزار شد. در این نشست پس از قرائت اساسنامه و تصویب حاضران در مجمع، کاندیداهای حضور در نخستین هیات مدیره تعاونی تامین نیاز فرا استانی تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری خود را معرفی نموده و برنامه خود را برای حضور در هیات مدیره اعلام کردند.

پس از رای گیری انجام شده:

بابک شایسته 15 رای

عباس موید 15 رای

امید کوشکی 14 رای

سعید زکایی 12 رای

محمد مهدی خراسانی 12 رای

به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برگزیده شدند. آقایان مهدی نجار دیسفانی و کاوه فرزادکیا و خانم نجمه سادات میررضایی به عنوان اعضای علی البدل برگزیده شدند.

در انتخاب بازرس آقای محسن هنریان با 9 رای به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم ملکوتی خواه با 6 رای به عنوان بازرس علی البدل برگزیده شدند.

 

WhatsApp
Telegram
Email
Print