تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری

ششمین جلسه هیات مدیره تعاونی

ششمین جلسه هیات مدیره تعاونی فرااستانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران، با حضور اعضای هیات مدیره و مدعوین برگزار شد.
نخستین جلسه هیات مدیره تعاونی فرااستانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران در سال 1401 برگزار شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس بند د تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف به افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون گردید که متأسفانه تاکنون محقق نشده است.
در این صفحه با نخستین هیات مدیره تعاونی فرااستانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران آشنا شوید
تصاویری از نخستین جلسه تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران
نخستین جلسه هیات مدیره تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران برگزار شد.

گفتگو

انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران پروژه های متعددی در دست اجرا دارد که تمامی اعضا از دست آوردهای این پروژه های زیرساختی و تحقیقاتی بهره مند خواهند شد.
بابک شایسته
نایب رییس هیات مدیره تعاونی
امیدوارم با مشارکت تمامی تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند بتوانیم گام هایی محکم در راستای تامین نیازهای اعضا از طریق تعاونی برداریم.
محمد مهدی خراسانی
عضو اصلی هیات مدیره تعاونی
قبلی
بعدی