تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری
Search
Close this search box.

تاسیس تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران

تصاویری از نخستین جلسه تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران

 

با کلیک بر روی لینک زیر تصاویر نخستین مجمع تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران را مشاهده فرمایید.

تاسیس تعاونی تامین نیاز فرا استانی تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران

WhatsApp
Telegram
Email
Print