تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری
Search
Close this search box.

ششمین جلسه هیات مدیره تعاونی

ششمین جلسه هیات مدیره تعاونی فرااستانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران، با حضور اعضای هیات مدیره و مدعوین برگزار شد.

عصر امروز دهم مرداد ماه 1401، ششمین جلسه هیات مدیره تعاونی فرااستانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران، از ساعت 15 تا 17:30 به صورت مجازی و تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد.

با حضور آقای محمد مهدی خاقانی، مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان صنایع پلاستیک استان قم در ابتدای جلسه، مباحث  متنوعی از جمله نحوه خرید از بورس کالا، نیازمندی ها و الزامات و همینطور نقش تعاونی و امتیازات خرید اعضا از طریق تعاونی مورد بحث قرار گرفت. آقای خاقانی با حوصله از اقدامات تعاونی صنایع پلاستیک استان قم در خرید از بورس تجربیاتی را بیان نمودند. در بخش دوم جلسه آقای حمید مزیدی، مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان صنایع پلاستیک استان یزد، میهمان این نشست مجازی بودند. تعاونی تولیدکنندگان صنایع پلاستیک یزد با قدمتی دیرینه (سال تاسیس: 1368) تجربه ای گرانقدر در تامین نیازهای تولیدکنندگان صنایع پلاستیک استان یزد داشته اند. آقای مزیدی به طور جامع و دقیق، نحوه گشایش اعتبارات اسنادی و گشایش ال سی داخلی برای تعاونی و انواع مزایا و نحوه خرید از بورس را تشریح نموده و به برخی از خدمات اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی اشاره نمودند.

اعضای هیات مدیره تعاونی نیز اهداف و برنامه های تعاونی تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران را بیان نموده و بر همکاری تعاونی های تامین نیاز صنایع پلیمری تاکید نمودند.

در بخش پایانی، میهمانان دیگری به نشست مجازی تعاونی اضافه شده و مذاکرات جدی برای عملیاتی نمودن اهداف تعاونی صورت پذیرفت.

WhatsApp
Telegram
Email
Print