تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری

معرفی هیات مدیره تعاونی

در این صفحه با نخستین هیات مدیره تعاونی فرااستانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران آشنا شوید

بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

اعضاهیئت مدیره

WhatsApp
Telegram
Email
Print