تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری
Search
Close this search box.

جلوه ای از توان صنعت مستربچ و کامپاند در شانزدهمین ایران پلاست

شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از روزهای 30 شهریور ماه تا دوم مهرماه در حالی برگزار شد که سالن های خلیج فارس و سالن 41 جهت جانمایی اعضای انجمن در اختیار انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران قرار گرفت.
حضور یکپارچه صنعت مستربچ و کامپاند ایران در شانزدهمین ایران پلاست در سالن های خلیج فارس و ۴۱ / سی شهریور ماه تا دوم مهر ماه ۱۴۰۱
ششمین جلسه هیات مدیره تعاونی فرااستانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران، با حضور اعضای هیات مدیره و مدعوین برگزار شد.
نخستین جلسه هیات مدیره تعاونی فرااستانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران در سال 1401 برگزار شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس بند د تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف به افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون گردید که متأسفانه تاکنون محقق نشده است.
در این صفحه با نخستین هیات مدیره تعاونی فرااستانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران آشنا شوید
۱۴۰۱-۰۳-۲۹
تصاویری از نخستین جلسه تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران
۱۴۰۱-۰۳-۲۹
نخستین جلسه هیات مدیره تعاونی فرا استانی تامین نیاز تولیدکنندگان آمیزه های پلیمری ایران برگزار شد.
۱۴۰۱-۰۳-۲۹